Контакти

Тел. за връзка:

Фитнес 33, бл.33Б – 0878 154 784

Фитнес 33, ул. Йордан Йосифов – 0879 122 270

Спортен център 33, ул. Атанас Иширков 11 – 0878 203 291

Подкрепете ни!

Подкрепете ни!